Miễn giảm thuế nhà đất đối với vợ liệt sĩ
|

Miễn giảm thuế nhà đất đối với vợ liệt sĩ

Hỏi: Mẹ tôi là vợ liệt sỹ, hiện bà có mảnh đất được chia thành 2 thửa, thửa số 1 tổng diện tích là 650m2 đất ở đã ghi nợ nghĩa vụ tài chính muốn xóa nợ, thửa 2 có tổng diện tích 1800m2, trong đó có 150 m2 đất ở và 1650m2 đất nông nghiệp đã ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí