Tư vấn về chế độ thai sản sau khi nghỉ việc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014
|

Tư vấn về chế độ thai sản sau khi nghỉ việc theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Em đang có thai được gần 3 tháng khoảng tháng 7/2016 thì em sinh, em đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2012 đến nay. Theo em được biết luật thai sản có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 có điều khoản " Lao động đủ điều kiện mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định".

Chi tiết
Tư vấn miễn phí