Bài viết về chủ đề "xin hưởng án treo"

XIN HƯỞNG ÁN TREO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin hưởng án treo
Thủ tục xin hưởng án treo cho bị cáo chưa thành niên như thế nào?

Thủ tục xin hưởng án treo cho bị cáo chưa thành niên như thế nào?

Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 8. Hè vừa qua một học sinh nam lớp tôi đã vi phạm pháp luật. Học sinh đó đánh nhau và gây thương tích cho một thanh niên khác. Vừa qua tòa kết án phạt học sinh đó từ 24 đến 30 tháng tù giam

Chi tiết >>