Bài viết về chủ đề "xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

XIN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục cấp giấy phép xây nhà ở

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục cấp giấy phép xây nhà ở

Nội dung tư vấn: Gia đình em có mảnh đất rộng 10000m2. Lịch sử mảnh đất như sau : trước năm 2007 là khu ruộng trũng cấy lúa 1 vụ/ năm ( của nhiều hộ gia đinh). Gia đình em đã mua lại và đổi ruộng khu vực khác cho những hộ gia đình trên. Tất cả việc mua và đổi trên đều có giấy tờ chứng nhân. Sau đó gia đình đã mang toàn bộ giấy tở trên ra uỷ ban xã làm bản chứng nhận có con dấu uỷ ban

Chi tiết >>