Bài viết về chủ đề "xin chuyển công tác"

XIN CHUYỂN CÔNG TÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin chuyển công tác
Viên chức xin chuyển công tác tại một đơn vị sự nghiệp khác

Viên chức xin chuyển công tác tại một đơn vị sự nghiệp khác

Tôi công tác trong ngành y tế từ tháng 9/2009, chính thức là viên chức tháng 10/2010.Tính đến nay tôi đã là viên chức và làm việc tại 1 đơn vị sự nghiệp đã gần 6 năm. Vì hoàn cảnh gia đình tôi muốn được chuyển công tác về đơn vị khác cùng tỉnh cho gần nhà ở và gia đình.

Chi tiết >>