Bài viết về chủ đề "xin cấp sổ BHXH mới"

XIN CẤP SỔ BHXH MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin cấp sổ BHXH mới
Nhờ luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ BHXH mới khi chưa chốt được sổ cũ

Nhờ luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ BHXH mới khi chưa chốt được sổ cũ

Hỏi: Em nhờ luật sư tư vấn thủ tục cấp sổ BHXH mới cần những gì. Vì: Em làm ở công ty số 1 bắt đầu tham gia đóng BHXH đầu tiên ở đấy, nhưng em đã nghỉ và tham gia đóng BHXH ở công ty thứ 2, công ty thứ 2 em cũng nghỉ.

Chi tiết >>