Bài viết về chủ đề "xin cấp lại hộ chiếu "

XIN CẤP LẠI HỘ CHIẾU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin cấp lại hộ chiếu

 • Quy định của pháp luật về phạt khi hết hạn thị thực

  Quy định của pháp luật về phạt khi hết hạn thị thực.

  • 26/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trẻ em quốc tịch nước ngoài dưới 14 tuổi đang tạm trú tại Việt Nam, trong vòng 1 tháng nữa sẽ đến hạn của thị thực. Trong khi làm giấy tờ xin cấp lại hộ chiếu hoặc đợi cấp lại hộ chiếu thì khi hết hạn thị thực và tạm trú có bị phạt không?

  Chi tiết