Bài viết về chủ đề "xin cấp giấy chứng nhận QSD đất"

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xin cấp giấy chứng nhận QSD đất
Làm sổ đỏ, sổ hồng khi người đứng tên qua đời

Làm sổ đỏ, sổ hồng khi người đứng tên qua đời

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi về quyền thừa kế sử dụng đất đối với người đã mất ạ (em muốn hỏi cho Ba em). Hiện là Nội em có 1,000m2 đất (đến nay là đất vườn vẫn chưa chuyển đổi mục đích).

Chi tiết >>