Bài viết về chủ đề "xét xử tái thẩm"

XÉT XỬ TÁI THẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xét xử tái thẩm
Hỏi về đòi lại đất đai khi bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật

Hỏi về đòi lại đất đai khi bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật

Mẹ tôi có mua một mảnh đất của bác ruột tôi cách đây gần 20 năm. Sau đó, vợ của bác tôi kêu là bà ý không ký vào giấy bán và kiện ra Tòa. Tòa đã so sánh chữ ký của bà ý với chữ ký trên giấy chuyển nhượng và Tòa đã xét xử cho nhà tôi thắng kiện. Nhưng đến bây giờ bà ý lại mang đơn lên xã kiện và đòi lại đất mà gia đình chúng tôi sống được 20 năm. Tôi xin hỏi: Bà ấy có kiện lại được nhà tôi không?.

Chi tiết >>