Giấy phép xây dựng hết hạn thì phải gia hạn hay phải cấp mới?
|

Giấy phép xây dựng hết hạn thì phải gia hạn hay phải cấp mới?

Với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ như hiện nay khiến mật độ dân số ở đô thị đang có xu hướng tăng đột biến nhất trong thời gian qua, điều này đặt ra thách thức cho quy hoạch đô thị, đòi hỏi các nhà quản lý về đầu tư và xây dựng phải vạch ra chiến lược phát triển xây dựng thông minh, có tầm nhìn xa. Điều này đã được cụ thể hóa trong các quy định pháp luật về xây dựng. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Giấy phép xây dựng có thời hạn
|

Giấy phép xây dựng có thời hạn

Luật sư tư vấn về giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định pháp luật hiện hành. Các trường hợp xây nhà được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí