Bài viết về chủ đề "xây dựng nhà trái phép"

XÂY DỰNG NHÀ TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xây dựng nhà trái phép
Xây dựng nhà trên đất của người khác thì bị xử lí như thế nào?

Xây dựng nhà trên đất của người khác thì bị xử lí như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc xây dựng nhà trái phép và hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Tư vấn xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Công ty Luật Minh Gia tư vấn miễn phí về việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp

Chi tiết >>

Xây dựng nhà trái phép trên đất trồng cây lâu năm có bị buộc phá dỡ?

Xây dựng nhà trái phép trên đất trồng cây lâu năm có bị buộc phá dỡ?

Xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì có đủ điều kiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho thửa mới tách không? Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>