Bài viết về chủ đề "xâm phạm tài sản "

XÂM PHẠM TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xâm phạm tài sản

 • Xâm phạm cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng

  Xâm phạm cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng.

  • 16/03/2016
  • Hoàng Thị Nhàn

  Tôi được nhân dân thỉnh mời và đã được chính quyền các cấp (từ cơ sở đến thành phố) chấp thuận theo đơn và được giáo hội bổ nhiệm trụ trì năm 2010. Khi về trụ trì, nhận thấy 2 cơ sở tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo liền nhau, tôi đã họp và xin ý kiến chính quyền địa phương cùng với nhân dân để hợp nhất 2 cơ sở trên vào một quần thể tâm linh chung của địa phương

  Chi tiết
 • Trách nhiệm của người bán hàng thuê khi có mất mát hàng hóa

  Trách nhiệm của người bán hàng thuê khi có mất mát hàng hóa.

  • 16/07/2015
  • Lò Thị Loan

  Người được thuê bán hàng có trách nhiệm kiểm kê số lượng hàng hóa hay không? Trường hợp có mất mát hàng hóa thì ai phải chịu trách nhiệm và mức chịu trách nhiệm như thế nào?

  Chi tiết
 • Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

  • 20/12/2018
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Gia đình tôi là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp đất đai. Sau một thời gian dài giải quyết và toà án đã có quyết định sơ thẩm xác định ranh giới đất của từng bên. Thực tế trong quá trình chờ giải quyết gia đình tôi bị thiệt hại do bên bị đơn gây ra. Tôi đã thoả thuận mức bồi thường nhưng không được phía bên kia chấp nhận. Vậy xin hỏi, về vấn đề này pháp luật giải quyết như thế nào nếu bên bị đơn có lỗi?

  Chi tiết