Bài viết về chủ đề "xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản "

XÂM PHẠM QUAN HỆ SỞ HỮU TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xâm phạm quan hệ sở hữu tài sản

 • Tư vấn về việc tố giác tội phạm

  Tư vấn về việc tố giác tội phạm.

  • 26/10/2015
  • Vũ Thị Thảo

  Gia đình cha có 4 anh em: cha em là thứ 2. Cha em vừa mới xây nhà thì người chú thứ út đòi lấy nhà ; đòi đánh, giết cha em; đập phá đồ trong nhà của cha em. Chú em đã có tiền án hình sự. Mong Luật Sư có thể giải đáp giùm em quy định pháp luật và trình tự trình báo vi phạm.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169