Bài viết về chủ đề "xâm phạm nhân phẩm"

XÂM PHẠM NHÂN PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xâm phạm nhân phẩm
Lưu giữ ảnh nhạy cảm của người khác có phạm tội không?

Lưu giữ ảnh nhạy cảm của người khác có phạm tội không?

Tôi có yêu một người trong thời gian yêu nhau chúng tôi có vượt quá giới hạn sau này do không hợp nhau nữa chúng tôi đã chia tay nhau. Sau khi chia tay, bạn trai tôi đã cố tình để ảnh nhạy cảm của hai đứa ở máy tính cá nhân và ai dùng cũng có thể xem được.

Chi tiết >>