Bài viết về chủ đề "xâm phạm đời tư"

XÂM PHẠM ĐỜI TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xâm phạm đời tư
Dùng facebook để bôi nhọ danh dự người khác xử lý thế nào?

Dùng facebook để bôi nhọ danh dự người khác xử lý thế nào?

Hỏi tư vấn: Hai năm nay tôi và gia đình, trong đó có hai con tôi đã bị một người xâm phạm vào trang Face book cá nhân để lấy hình ảnh của gia đình. Người nầy đã dùng những Nick Name khác nhau để đưa lên Face Book bôi nhọ, lăng mạ, sỉ nhục nhằm làm cho gia đình tôi mất danh dự với cộng đồng xã hội, trong đó có các bạn bè thân quen của tôi. Tôi và các con tôi có chụp lại được những trang nầy. Một số trang đã bị Ban Quản Trị Face Book xóa tên theo báo cáo của tôi với họ.

Chi tiết >>