Bài viết về chủ đề "xâm chiếm đất đai"

XÂM CHIẾM ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xâm chiếm đất đai
Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Chủ tịch xã cũ đã tự ý dùng máy súc máy ủi san mảnh đất ấy của nhà em cùng 4 hộ khác.Khi được hỏi nguyên do thì người đó bảo là đã nhận mảnh đất này với xã .Vì ông ý bảo vì trước kia xã có hỏi có có hộ nào nhận không thì không ai nhận nhưng thật sự nhiều hộ dân chúng em không nhận được lời nào từ xã. Và thêm nữa mảnh đất đó cùng 4 hộ dân nhà em đều là họ hàng, mảnh đất đó từ thời cụ em để lại chia cho mỗi gia đình. Nhờ anh chị tư vấn giúp quy định pháp luật về trường hợp gia đình em?

Chi tiết >>