Bài viết về chủ đề "xác nhận tình trạng độc thân"

XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG ĐỘC THÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác nhận tình trạng độc thân
Tư vấn về trường hợp xác nhận tình trạng độc thân

Tư vấn về trường hợp xác nhận tình trạng độc thân

Hai vợ chồng e trai tôi đi ra UBND phường đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp nhận hồ sơ nhưng không ghi biên nhận lúc 4 giờ chiều thứ 4 ngày 29.4.2015. Hẹn thứ 2 ra Phường ký giấy Đăng ký kết hôn và sổ bộ. Tuy nhiên, đến nay hơn 4 tháng hai vợ chồng em trai tôi chưa ra Phường ký (lý do: 01.5.2015 đưa vợ đi sinh).

Chi tiết >>

Thủ tục  xin xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài muốn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải làm thế nào? Quy định của pháp luật như thế nào về vấn đề này, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

Chi tiết >>