Bài viết về chủ đề "xác nhận tạm trú"

XÁC NHẬN TẠM TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác nhận tạm trú
Tư vấn về việc bảo vệ quyền của công dân trong việc đăng ký tam trú

Tư vấn về việc bảo vệ quyền của công dân trong việc đăng ký tam trú

Tôi hiện có hộ khẩu Bình Phước nhưng công việc tôi đã chuyển đến Thành phố, tôi thuê nhà có hợp đồng thuê nhà công chứng.Khi tôi đi xin việc làm, tôi ra phường nhờ xác nhận thì công an bảo để hồ sơ đó và đến nay đã gần ba tuần. Tôi đã đến xin nhiều lần nhưng không được. Vậy tôi phải làm gì để được xác nhận tạm trú?

Chi tiết >>