Bài viết về chủ đề "xác nhận lý lịch tư pháp"

XÁC NHẬN LÝ LỊCH TƯ PHÁP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác nhận lý lịch tư pháp
Quy định về xóa án tích

Quy định về xóa án tích

Theo quy định tại các Điều 63, 64, 65, 66, 67 Bộ luật Hình sự, người bị kết án được xó án tích và được coi như chưa bị kết án trong những trường hợp sau đây:

Chi tiết >>