Bài viết về chủ đề "xác nhận của cơ sở y tế"

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ Y TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác nhận của cơ sở y tế
Khám thai ngoài giờ làm việc có được hưởng chế độ khi khám thai không?

Khám thai ngoài giờ làm việc có được hưởng chế độ khi khám thai không?

Kính gửi công ty Luật Minh Gia. Nhờ giải đáp giúp tôi về việc nghỉ chế độ khi khám thai như sau: Tôi đang làm việc tại một công ty và có đã đóng bảo hiểm được 2.5 năm. Hiện tại tôi đang mang thai và tôi cũng được biết phụ nữ mang thai được hưởng 5 ngày nghỉ để khám thai trong suốt quá trình của thai kỳ.

Chi tiết >>