Bài viết về chủ đề "xác nhận công nợ"

XÁC NHẬN CÔNG NỢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác nhận công nợ
Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi nợ/thu hồi nợ

Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi nợ/thu hồi nợ

Dịch vụ luật sư khởi kiện đòi nợ/thu hồi nợ hợp pháp thuộc gói dịch vụ luật sư trong lĩnh vực Dân sự mà Công ty Luật Minh Gia cung cấp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Dịch vụ trên được thực hiện theo quy trình và sơ lược như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Mẫu Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Đối với biên bản thỏa thuận xác nhận nợ, các bên cần thể hiện thống nhất các nội dung về đối chiếu công nợ, cam kết các bên, thời hạn thanh toán và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm sau đây:

Chi tiết >>