Bài viết về chủ đề "xác minh tài sản"

XÁC MINH TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác minh tài sản
Thủ tục nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Thủ tục nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Điều 30, Điều 31 Luật Thi hành án dân sự quy định: Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Chi tiết >>