Bài viết về chủ đề "xác định thuế khoán "

XÁC ĐỊNH THUẾ KHOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác định thuế khoán

 • Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

  Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về ấn định thuế

  Quy định pháp luật về ấn định thuế.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về nguyên tắc ấn định thuế, phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật thuế, xác định mức thuế khoán, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế và của người nộp thuế đối với việc ấn định thuế, cụ thể như sau:

  Chi tiết