Bài viết về chủ đề "xác định giá đất"

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác định giá đất
Giá đất và xác định giá đất theo quy định pháp luật

Giá đất và xác định giá đất theo quy định pháp luật

Giá đất và xác định giá đất theo quy định pháp luật được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>