Bài viết về chủ đề "xác định đất ở"

XÁC ĐỊNH ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xác định đất ở
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang loại đất khác

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang loại đất khác

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất? Xác định đất ở trong trường hợp thửa đất có đất ở, vườn, ao?

Chi tiết >>