Bài viết về chủ đề "xã viên"

XÃ VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xã viên
Quy định pháp luật về Hợp tác xã

Quy định pháp luật về Hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật hợp tác xã để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Thủ tục đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

Đối với thủ tục thành lập Hợp tác xã, công ty luật Gia Minh hướng dẫn thủ tục và biểu mẫu hồ sơ cụ thể như sau:

Chi tiết >>