Bài viết về chủ đề "xã hội một lần"

XÃ HỘI MỘT LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xã hội một lần
Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản, thất nghiệp

Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản, thất nghiệp

Xin chào công ty luật Minh Gia. Cho phép tôi được xin tư vấn về chế độ bảo hiểm như sau. Tôi có thời gian tham gia bảo hiểm như sau: Thời gian đóng quỹ HT, TT của năm 2016 là 1 năm 1 tháng Tổng thời gian đóng quỹ HT, TT đến tháng 3 năm 2016 là 2 năm (trong đó BHXH bắt buộc là 2 năm). Thời gian đóng BHTN chưa hưởng năm 2016 là 1 năm 1 tháng. Tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng là 2 năm.

Chi tiết >>