Bài viết về chủ đề "Xã cho thuê đất"

XÃ CHO THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Xã cho thuê đất
Xã cho thuê đất đã có quy hoạch có đúng luật không?

Xã cho thuê đất đã có quy hoạch có đúng luật không?

Kinh chào Luật sư! tôi xin hỏi một vấn đề. Diện tích đất tôi đang thầu thuộc diện đã quy hoạch để xây dựng. Trước đây tôi đã ký hợp đồng thầu diện tích đất này với UBND xã với thời hạn là 5 năm đến năm 2015 thì hết hợp đồng. Đến năm 2016 thì dự án quy hoạch xây dựng chưa thực hiện nên UBND xã lại tiếp tục ký hợp đồng thầu khoán với tôi từ đầu đến khi dự án triển khai.

Chi tiết >>