Bài viết về chủ đề "website thương mại điện tử"

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về website thương mại điện tử
Tư vấn về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Tư vấn về giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Chào luật sư, em có đặt hàng trên 1 web online, nhưng sau này em không muốn mua nữa, em và bến ban 1 vẫn chưa có giao dịch gì, chỉ hỏi giá rồi không mua, giờ bên ban 1 đòi kiện em vì tội không mua hàng.

Chi tiết >>