Giao kết hợp đồng với người không phải đại diện theo pháp luật của công ty TNHH thì công ty phải chịu trách nhiệm không?
|

Giao kết hợp đồng với người không phải đại diện theo pháp luật của công ty TNHH thì công ty phải chịu trách nhiệm không?

Luật sư tư vấn về trách nhiệm của pháp nhân trong việc xác lập các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật. Đặc biệt giao kết hợp đồng với người không phải đại diện theo pháp luật của công ty TNHH thì công ty phải chịu trách nhiệm không? Nếu gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Chi tiết
Ủy quyền cho người khác bán nhà đất nhưng không giao lại tiền giải quyết thế nào?
|

Ủy quyền cho người khác bán nhà đất nhưng không giao lại tiền giải quyết thế nào?

Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn về trường cha ủy quyền cho con bán nhà nhưng không giao lại tiền bán tài sản như sau: Trong thời gian anh tôi ở trại giam, vợ của anh tôi có nói với các con vào trại động viên bố viết giấy ủy quyền bán nhà để dùng tiến đấy mua nhà ở một nơi khác (Lúc đó anh và chị tôi đã ly hôn và không có vướng mắc gì về tài chính.Con trai thì tòa án xử ở với bố, con gái tòa án xử ở với mẹ).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí