Bài viết về chủ đề "Vượt quá phạm vi ủy quyền"

VƯỢT QUÁ PHẠM VI ỦY QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Vượt quá phạm vi ủy quyền
Giao kết hợp đồng với người không phải đại diện theo pháp luật của công ty TNHH thì công ty phải chịu trách nhiệm không?

Giao kết hợp đồng với người không phải đại diện theo pháp luật của công ty TNHH thì công ty phải chịu trách nhiệm không?

Tư vấn trường hợp DNTN kí hợp đồng kinh tế với công ty TNHH A thông qua ông L. Công ty A có nợ 15 triệu. Người đại diện theo pháp luật là ông N , còn ông L là người đứng đầu một chi nhánh của Công ty A. Vậy có kiện đòi tiền được không?

Chi tiết >>

Uỷ quyền khai nhận di sản thừa kế

Uỷ quyền khai nhận di sản thừa kế

Uỷ quyền khai nhận di sản thừa kế Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa Luật Sư, Tôi xin hỏi ? Ông bà nội tôi ( mất đã lâu ) có miếng đất không để lại di chúc, ông bà tôi có tất cả 8 người con, 1 người đã mất (cha tôi), tất cả những người con của ông bà nội tôi đều đồng ý ủy quyền cho Bác ruột tôi đứng tên làm giấy chứng nhận quyền sử dụng miếng đất ông bà tôi để lại

Chi tiết >>

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi đại diện theo ủy quyền.

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi đại diện theo ủy quyền.

Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn về trách nhiềm bồi thường trong trường hợp cha ủy quyền cho con bán nhà mà có liên quan đến vợ cũ, cụ thể như sau:

Chi tiết >>