Bài viết về chủ đề "vùng đặc quyền kinh tế"

VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vùng đặc quyền kinh tế
Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13

Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13

Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 - quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác... cụ thể như sau:

Chi tiết >>