Trợ cấp lần đầu theo nghị định 76/2019/ND-CP
|

Trợ cấp lần đầu theo nghị định 76/2019/ND-CP

Hiện nay nền kinh tế, xã hội nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ tuy nhiên lại rất mất cân đối giữa thành thị và nông thôn đặc biệt là vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Để giải quyết tình trạng trên cũng như đáp ứng mục tiêu phát triển đồng đều về kinh tế văn hóa xã hội nhà nước ta đã ưu tiên rất nhiều cho những người sinh sống và làm việc tại những khu vực khó khăn nhằm thu hút họ về những khu vực này, góp phần phát triển kinh tế chính trị xã hội cho các vùng khó khăn.

Chi tiết
Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn
|

Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Hiện giờ tôi vẫn đang công tác tại xã đặc biệt khó khăn và hưởng 0,7 chế độ GV công tác vùng khó, đến tháng 9/2018 tôi mới đủ 15 năm công tác vùng khó. vậy 4 năm tôi được hưởng QĐ 1448 thì tôi có được cộng thêm vào những năm công tác vùng khó hay không? Nếu không sao phòng nội vụ lại cộng dồn với NĐ của chính phủ để tính cho tôi đủ 5 năm công tác vùng đặc biệt khó khăn tư vấn

Chi tiết
Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
|

Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Chúng tôi là những cán bộ thuộc Trung Tâm Y tế huyện. Tháng 6 năm 2015, cơ quan chúng tôi chuyển từ khu phố 8, sang cơ sở mới đóng trên địa bàn thuộc Khu phố 9. Vậy theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc thì Khu phố 9 được quy đinh là thôn, bản... đặc biệt khó khăn nhưng lại thuộc Thị trấn. Vậy chúng tôi có được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?

Chi tiết
Hỏi về việc truy thu tiền hưởng phụ cấp?
|

Hỏi về việc truy thu tiền hưởng phụ cấp?

Tôi công tác tại xã đặc biệt khó khăn từ tháng 09/2003 tôi đã được hưởng phụ cấp 135 đến tháng 08/2006 tôi chuyển công tác ra thị trấn (vùng thuận lợi). Tôi công tác ở thị trấn được 4 năm sau đó tổ chức điều tôi vào vùng khó khăn, tôi lại được hưởng nghị định 116 đến nay được 57 tháng.

Chi tiết
Phụ cấp, thu hút khi công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
|

Phụ cấp, thu hút khi công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hỏi: Tôi là giáo viên công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 9/1999 đến 7/2010. Xin hỏi: Tôi đã được hưởng hết 5 năm vậy tôi có được tiếp tục được hưởng 70% thu hút không? Phòng Nội vụ nơi tôi công tác họ trả lời do quyết định đầu tiên của tôi là công tác vùng khó nên không được hưởng ý kiến trả lời trên có đúng không?

Chi tiết
Đối tượng, phạm vi áp dụng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút
|

Đối tượng, phạm vi áp dụng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi Luật sư tại sao cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện nằm trên địa bàn xã 135 không được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút theo nghị định 64/2009/NĐ-CP, mà lại hưởng phụ cấp thu hút theo NĐ 116/2010/NĐ-CP và phụ cấp ưu đãi nghề theo NĐ 56/2011/NĐ-CP, Như vậy NĐ 64/2009/NĐ-CP có còn hiệu lực áp dụng không ạ? Rất mong được câu trả lời của Luật sư!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí