Bài viết về chủ đề "vùng đặc biệt khó khăn"

VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vùng đặc biệt khó khăn
Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Chế độ phụ cấp thu hút đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Hiện giờ tôi vẫn đang công tác tại xã đặc biệt khó khăn và hưởng 0,7 chế độ GV công tác vùng khó, đến tháng 9/2018 tôi mới đủ 15 năm công tác vùng khó. vậy 4 năm tôi được hưởng QĐ 1448 thì tôi có được cộng thêm vào những năm công tác vùng khó hay không? Nếu không sao phòng nội vụ lại cộng dồn với NĐ của chính phủ để tính cho tôi đủ 5 năm công tác vùng đặc biệt khó khăn tư vấn

Chi tiết >>

Phụ cấp khi làm việc tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Phụ cấp khi làm việc tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Bài viết tư vấn về các khoản trợ cấp, phụ cấp khi công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

Chế độ phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn?

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Chế độ ưu đãi giáo dục với con của người có công với cách mạng khi đi học.

Chế độ ưu đãi giáo dục với con của người có công với cách mạng khi đi học.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào cô/chú ạ. Ba cháu là thương binh hạng 4/4, ba cháu mất ngày 1/10/2014. Sau khi ba cháu mất thì cháu được hưởng nhận tiền tuất 575.000đ/tháng, khi ba cháu vẫn còn thì cháu không được nhận tiền tuất, sau khi ba cháu mất mới có ạ. Theo cháu được biết thì tiền tuất đó cháu được nhận đến khi đủ 18 tuổi. Và mỗi năm học nhận 250.000đ tiền trợ giúp mua dụng cụ học tập.

Chi tiết >>

Có được hưởng phụ cấp thu hút khi nghỉ thai sản?

Có được hưởng phụ cấp thu hút khi nghỉ thai sản?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào Luật sư, em có một câu hỏi mong được Luật sư tư vấn như sau. Em tham gia công tác năm 2009 có đóng đầy đủ BHYT, BHTN...,

Chi tiết >>

Hỏi về việc truy thu tiền hưởng phụ cấp?

Hỏi về việc truy thu tiền hưởng phụ cấp?

Tôi công tác tại xã đặc biệt khó khăn từ tháng 09/2003 tôi đã được hưởng phụ cấp 135 đến tháng 08/2006 tôi chuyển công tác ra thị trấn (vùng thuận lợi). Tôi công tác ở thị trấn được 4 năm sau đó tổ chức điều tôi vào vùng khó khăn, tôi lại được hưởng nghị định 116 đến nay được 57 tháng.

Chi tiết >>

Tư vấn về việcluân chuyển công tác và chế độ khi thuyên chuyển.

Tư vấn về việcluân chuyển công tác và chế độ khi thuyên chuyển.

Tôi muốn hỏi về việc luân chuyển công tác và các chế độ ưu đãi đối với viên chức luân chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Cụ thể trường hợp của tôi như sau:

Chi tiết >>

Phụ cấp, thu hút khi công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Phụ cấp, thu hút khi công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hỏi: Tôi là giáo viên công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 9/1999 đến 7/2010. Xin hỏi: Tôi đã được hưởng hết 5 năm vậy tôi có được tiếp tục được hưởng 70% thu hút không? Phòng Nội vụ nơi tôi công tác họ trả lời do quyết định đầu tiên của tôi là công tác vùng khó nên không được hưởng ý kiến trả lời trên có đúng không?

Chi tiết >>

Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Chúng tôi là những cán bộ thuộc Trung Tâm Y tế huyện. Tháng 6 năm 2015, cơ quan chúng tôi chuyển từ khu phố 8, sang cơ sở mới đóng trên địa bàn thuộc Khu phố 9. Vậy theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc thì Khu phố 9 được quy đinh là thôn, bản... đặc biệt khó khăn nhưng lại thuộc Thị trấn. Vậy chúng tôi có được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không?

Chi tiết >>

Đối tượng, phạm vi áp dụng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút

Đối tượng, phạm vi áp dụng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi Luật sư tại sao cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện nằm trên địa bàn xã 135 không được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút theo nghị định 64/2009/NĐ-CP, mà lại hưởng phụ cấp thu hút theo NĐ 116/2010/NĐ-CP và phụ cấp ưu đãi nghề theo NĐ 56/2011/NĐ-CP, Như vậy NĐ 64/2009/NĐ-CP có còn hiệu lực áp dụng không ạ? Rất mong được câu trả lời của Luật sư!

Chi tiết >>