Phụ cấp thu hút là gì? Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút ?
|

Phụ cấp thu hút là gì? Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút ?

Phụ cấp thu hút là phụ cấp áp dụng đối với công nhân, cán bộ, công chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, đảo xa đất liền, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Chi tiết
Thời gian hưởng trợ cấp thu có bao gồm thời gian nghỉ thai sản không.
|

Thời gian hưởng trợ cấp thu có bao gồm thời gian nghỉ thai sản không.

Xin chào công ty Luật Minh Gia! Tôi có hai thắc mắc như sau: 1. Theo thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC, Thời gian thực tế làm việc ở vùng có ĐKKT-XHĐBKK là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có ĐKKT-XHĐBKK, Vậy thời gian nghỉ sinh không đóng BHXH bắt buộc có phải là thời gian không công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí