Phụ cấp thu hút và thời gian hưởng phụ cấp thu hút
|

Phụ cấp thu hút và thời gian hưởng phụ cấp thu hút

Tôi công tác tại xã 135 từ năm 2011 và được hưởng trợ cấp thu hút từ đó đến nay, đến tháng 1/8/2015 tôi được cử đi học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước 03 tháng tại vùng không phải 135, vây tôi xin hỏi luật sư trong 03 tháng học đó tôi có được hưởng 70% phụ cấp thu hút không? xin cảm ơn Luật sư.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn