Luật xâm phạm hình ảnh cá nhân quy định thế nào?
Hoàng Tuấn Anh

Luật xâm phạm hình ảnh cá nhân quy định thế nào?

Quyền hình ảnh của cá nhân là quyền nhân thân của con người được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền hình ảnh cá nhân? Khi người khác xâm phạm về quyền hình ảnh cá nhân của người khác và bị xúc phạm danh dự thì nên giải quyết như thế nào? Các chế tài đối với người có hành vi xâm phạm? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169