Bài viết về chủ đề "vụ án hôn nhân gia đình"

VỤ ÁN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vụ án hôn nhân gia đình
Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết vụ án Dân sự-Hôn nhân gia đình

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết vụ án Dân sự-Hôn nhân gia đình

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết vụ án Dân sự, Hôn nhân gia đình như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục khởi kiện vụ án Dân sự - hôn nhân - gia đình

Thủ tục khởi kiện vụ án Dân sự - hôn nhân - gia đình

Đối với vụ án hôn nhân và gia đình mà có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng, thì ngoài việc chịu án phí quy định tại mục 2, các đương sự còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch quy định tại mục 3 tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được hưởng.

Chi tiết >>