Bài viết về chủ đề "vụ án hành chính "

VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vụ án hành chính

 • Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính

  Luật sư tham gia tố tụng vụ án hành chính.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Minh Gia tham gia tố tụng tại tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc khác nhau, luật sư của chúng tôi tham gia các vụ án hành chính sau:

  Chi tiết
 • Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12

  Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12 - Quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan..., như sau:

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169