Các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng, chứng thực
|

Các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Giao dịch dân sự là gì? Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự? Các hình thức của giao dịch dân sự theo quy định pháp luật hiện hành? Giao dịch dân sự nào bắt buộc phải lập thành văn bản có công chức hoặc chứng thực? Trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu về hình thức thì xử lý như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn những vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí