Bài viết về chủ đề "việt kiều mua nhà "

VIỆT KIỀU MUA NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về việt kiều mua nhà

 • Điều kiện thủ tục mua nhà của cá nhân-tổ chức nước ngoài tại VN

  Điều kiện thủ tục mua nhà của cá nhân-tổ chức nước ngoài tại VN.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục mua nhà của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại việt nam, tư vấn cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được quy định trong Nghị định 51/2009/NĐ-CP. Theo đó cá nhân, tổ chức nước ngoài phải đầy đủ các giấy tờ như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×