Bài viết về chủ đề "viện trưởng viện kiểm sát"

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viện trưởng viện kiểm sát
Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát

Nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>