Bài viết về chủ đề "viên chức y tế xã"

VIÊN CHỨC Y TẾ XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viên chức y tế xã
Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên trạm y tế xã

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên trạm y tế xã

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật của nhân viên y tế cấp xã? Trường hợp muốn tố cáo hành vi này thì tố cáo đến cơ quan nào? Trình tự, thủ tục được pháp luật quy định như thế nào?

Chi tiết >>