Bài viết về chủ đề "viên chức xin nghỉ việc"

VIÊN CHỨC XIN NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viên chức xin nghỉ việc
Những chế độ viên chức được hưởng khi xin nghỉ việc

Những chế độ viên chức được hưởng khi xin nghỉ việc

Câu hỏi: Tôi công tác ở một phòng cấp huyện bắt đầu từ ngày 1/4/2009, nhưng đóng bảo hiểm từ tháng 01 năm 2010. Và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức vào ngày 6/1/ 2012. Nay tôi bố tôi ốm nặng, tôi muốn xin được nghỉ việc.Tôi xin hỏi nếu nghỉ việc Tôi sẽ được hưởng những chế độ gì? Tôi có được hưởng theo chế độ nghị định 108 của chính phủ không?

Chi tiết >>

Quy định về trường hợp xin nghỉ việc của viên chức!

Quy định về trường hợp xin nghỉ việc của viên chức!

Tư vấn về trường hợp viên chức muốn xin nghỉ việc. Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>