Bài viết về chủ đề "viên chức xin nghỉ việc"

VIÊN CHỨC XIN NGHỈ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viên chức xin nghỉ việc
Những chế độ viên chức được hưởng khi xin nghỉ việc

Những chế độ viên chức được hưởng khi xin nghỉ việc

Câu hỏi: Tôi công tác ở một phòng cấp huyện bắt đầu từ ngày 1/4/2009, nhưng đóng bảo hiểm từ tháng 01 năm 2010. Và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức vào ngày 6/1/ 2012. Nay tôi bố tôi ốm nặng, tôi muốn xin được nghỉ việc.Tôi xin hỏi nếu nghỉ việc Tôi sẽ được hưởng những chế độ gì? Tôi có được hưởng theo chế độ nghị định 108 của chính phủ không?

Chi tiết >>

Quy định về trường hợp xin nghỉ việc của viên chức!

Quy định về trường hợp xin nghỉ việc của viên chức!

Tư vấn về trường hợp viên chức muốn xin nghỉ việc. Nội dung hỏi và trả lời như sau: Kính chào luật sư. Tôi là giáo viên (nữ) . Sinh ngày 02/11/1961. Vào ngành 9/1981. Tôi muốn xin nghỉ việc. Hoàn cảnh tôi rất khó khăn. Một mình tôi phải chăm sóc chồng bị bệnh tai biến không thể tự sinh hoạt các nhân được gần 07 (bảy) năm nay , vì tôi không có con. Xin luật sư vui lòng tư vấn giúp:

Chi tiết >>