Giáo viên nghỉ việc do ốm đau được hưởng chế độ gì?
|

Giáo viên nghỉ việc do ốm đau được hưởng chế độ gì?

Pháp luật viên chức hiện hành quy định cụ thể về các trường hợp viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng và các chế độ được hưởng, tuy nhiên đối với mỗi viên chức quá trình làm việc khác nhau, do vậy việc giải quyết các chế độ tùy thuộc vào quá trình làm việc, tham gia bảo hiểm xã hội của mỗi người.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí