Bài viết về chủ đề "viên chức sinh con thứ 3"

VIÊN CHỨC SINH CON THỨ 3 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viên chức sinh con thứ 3
Quy định của pháp luật về chế độ thai sản của vợ, chồng

Quy định của pháp luật về chế độ thai sản của vợ, chồng

Trước tiên tôi xin kính chào các A/c trong ban biên tập, các luật sư và lãnh đạo Công ty Luật Minh Gia. Tôi có 2 vấn đề như sau mong các vị tư vấn giúp:

Chi tiết >>

Người lao động hợp đồng không xác định thời hạn có được nâng ngạch lương ?

Người lao động hợp đồng không xác định thời hạn có được nâng ngạch lương ?

Thưa luật sư cho em hỏi Người lao động hợp đồng không xác định thời hạn có được nâng ngạch lương không ? Viên chức sinh con thứ 3 vào ngày 10/02/2014. Đến ngày 12/04/2015 bị hội đông kỷ luật là khiển trách vì năm 2014 vi phạm sinh con thứ 3. Như vậy cuối năm 2015 đánh giá viên chức là không hoàn thành nhiệm vụ không?. Cho dù công việc năm 2015 làm rất tốt.

Chi tiết >>