Bài viết về chủ đề "viêc chức"

VIÊC CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về viêc chức
Chuyển ngạch và bậc lương của giáo viên THCS

Chuyển ngạch và bậc lương của giáo viên THCS

Tôi hiện đang là giáo viên THCS. Từ năm 2002 đến 2011 tôi hưởng lương hệ Trung cấp. Từ năm 2009 đến 2011 tôi được cử đi học nâng cao lên bậc Đại học.Năm 2012 . Hiệu trưởng nói tôi làm hồ sơ để chuyển lên hưởng lương Cao đẳng (trong khi tôi không tham gia học - không có bằng Cao đẳng). Tôi có một số vấn đề thắc mắc:

Chi tiết >>

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng

Luật sư tư vấn về trường hợp có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đi học theo chương trình học bổng đối với viên chức

Chi tiết >>