Bài viết về chủ đề "vị trí việc làm"

VỊ TRÍ VIỆC LÀM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vị trí việc làm
Hỏi về hình thức tuyển dụng viên chức

Hỏi về hình thức tuyển dụng viên chức

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào công ty luật minh gia, cho em hỏi chút việc Đơn vị em là đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự chủ toàn phần, hiện tại có một đồng chí lái xe đã làm việc tại đơn vị được 12 năm, thời gian vừa quan đồng chí lái xe đã học xong đại học hành chính

Chi tiết >>