Bài viết về chủ đề "vi rút máy tính"

VI RÚT MÁY TÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi rút máy tính
Tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản

Tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản

Đây là hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện một trong những hành vi được quy định tại Điều 226b Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số của người khác

Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc thiết bị số của người khác

Đây là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác chiếm quyền điều khiển.

Chi tiết >>

Tội đưa-sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính - mạng viễn thông Internet

Tội đưa-sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính - mạng viễn thông Internet

Đây là hành vi đưa lên những thông tin trái với quy định của pháp luật; mua bán, trao đổi hoặc công khai hóa những thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc các hành vi khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi tiết >>

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số

Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số là thực hiện một trong các hành vi tại Điều 225 Bộ luật hình sự gây hậu quả nghiêm trọng và không thuộc trường hợp tại Điều 224 và Điều 226a của Bộ luật này.

Chi tiết >>

Quy định về tội phát tán vi rút gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet

Quy định về tội phát tán vi rút gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet

Đây là hành vi cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số gây hậu quả nghiêm trọng. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 224 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>