Bài viết về chủ đề "vi phạm về hóa đơn"

VI PHẠM VỀ HÓA ĐƠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về vi phạm về hóa đơn
Tư vấn về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tư vấn về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Em xin hỏi thêm về việc xử phạt hóa đơn bất hợp pháp. Theo thông tư 10, nếu dẫn đến làm thiếu thuế phải nộp, tăng số thuế được hoàn thì xử phạt VPHC về hóa đơn và xử phạt VPHC về thuế theo quy định (khoản 11 điều 3).Theo hướng dẫn của luật sư thì trường hợp này nếu dẫn đến thiếu thuế phải nộp. không phải phạt VPHC về hóa đơn mà chỉ xử lý về thuế. Xin được giải thích rõ về ý của khoản 11 trên.

Chi tiết >>