Tư vấn về quyền của người sử dụng đất khi được UBND xã cho thuê đất
|

Tư vấn về quyền của người sử dụng đất khi được UBND xã cho thuê đất

Chào luật sư, cho tôi hỏi quy định về quyền lợi của người thuê, mượn đất của nhà nước như sau: Năm 1994 bố tôi được UBND xã cho mượn một miếng đất rộng 10m, dài 30m làm quán buôn bán (bố tôi là thương binh nên được miễn thu tiền thuê đất). Đến năm 2004 bố tôi mất, vậy gia đình tôi có được sử dụng miếng đất đó nữa không.

Chi tiết
Gọi ngay