Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần điều kiện gì?
|

Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần điều kiện gì?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Tuy nhiên một số trường hợp vì nhiều lý do có thể đề nghị tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn quy định về điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí